Дневника на Георги Сотиров

Моят личен и професионален живот

2021-04-20

Излязоха MySQL 8.0.24 и MySQL 5.7.34

Днес, Oracle пусна MySQL 8.0.24 (виж бележки към версията) и 5.7.34 (виж бележки към версията) версии по поддръжката. Можете да откриете повече за промените и подобренията в официалната обява. Интересните нови възможности за разработчици в сървъра са:

В MySQL 8.0.24 версията проблема с компилацията, който докладвах (виж бъг 102308) е оправен. Благодарности на Tor Didriksen! Има също така и поправка за провала при стартирана на MySQL Workbench 8.0.23 под macOS (виж бележки към версията за 8.0.24), който докладвах (виж бъг 102364) заедно с много други (виж бъгове 102284 и 102286 и техните двойници), но решението на проблема беше ненужно забавено до следващия цикъл с нови версии, защото както знаете всички продукти трябва да имат една и съща версия...

Щастливо надграждане!

2021-01-25

Излезе MySQL 8.0.23

Миналия понеделник (2021-01-18), Oracle пусна следващата версия по поддръжката MySQL 8.0.23, която следва тримесечния цикъл на освобождаване. Фокусът на тази версия е функцията за невидими колони, но ето нещата които грабнаха вниманието ми след преглед на бележките към версията, публикации и някои експерименти:

 • Невидими колони. Ако сте запознати с Oracle База данни невидимите колони се появиха в Oracle 12.1 който беше пуснат някъде през Юли 2013. Изпълнението им в MySQL е почти същото. Идеята е, че правите колона, но я скривате от SELECT * заявки. Една невидима колона разбира се е достъпна ако се обърнете към нея явно в SELECT, но ще предизвика грешка при INSERT когато е указана NOT NULL и не е предоставена стойност дори когато не е в списъка с колони. Функцията улеснява миграцията на приложения и поддръжката на версии (напр. добавяне на първичен ключ към съществуваща таблица или преминаване към решение за висока наличност).
 • Атрибути на заявки. В основата си метаданни, които могат да бъдат задавани за всяка отделна заявка и след това четени с нов UDF функция mysql_query_attribute_string. Жоро Кодинов ще говори за тях след 11 дни на FOSDEM 2021 Online, така че не изпускайте представянето му.
 • Поддръжка на CIDR за хост частта от имена на потребители. Тази малка промяна на беше спомената в бележките към версията, но смятам, че е по-лесно и по-удобно да се указват хостовете от където потребител може да се свърже като например 192.168.100.0/24, вместо 192.168.100.0/255.255.255.0, нали?
Имах проблем с MySQL Workbench под MacOS и го докладвах като бъг #102364, но бързо се оказа двойник, въпреки че търсих преди да го докладвам. Графичното приложение разбира се не поддържа новите функционалности на езика, така че трябва да докладвам още бъгове в следващите дни.

2020-10-20

Излезе MySQL 8.0.22

Вчера, Oracle пусна MySQL 8.0.22, така че се получи като подарък за рожден ден за мен :-) Това разбира се е следващата чиста версия по поддръжката в 8.0 серията, така че няма големи нови възможности, но нормално проверих бележките към версията и официалната публикация. Има много малки промени и поправки, но списъка отдолу са тези, които привлякоха вниманието ми:

 • Оптимизация за придвижване на условието към производна таблица за подходящи заявки - може да подобри производителността на някои заявки чрез пренаписване на следната заявка
  • SELECT * FROM (SELECT i, j FROM t1) as dt WHERE i > 10; в
  • SELECT * FROM (SELECT i, j FROM t1 WHERE i > 10) as dt;
 • Изрази на заявки в скоби ви позволява да пишете изрази така ( query_expression ) [order_by_clause] [limit_clause] [into_clause]. Само няколко примера от наръчника, за да илюстрират идеята:
  • (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2);
  • (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2) LIMIT 1;
  • (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2) LIMIT 1 OFFSET 1;
  • (SELECT 1 AS result UNION SELECT 2) ORDER BY result DESC LIMIT 1;
  • (SELECT * FROM t1 ORDER BY a) UNION (SELECT * FROM t2 ORDER BY b) ORDER BY z;
 • CAST() или CONVERT() към YEAR - напр. SELECT CAST('1945ad' AS YEAR) yr; или SELECT CONVERT('1945ad', YEAR) yr; и двете произвеждат 1945.
 • Получаване на съхранена TIMESTAMP стойност в UTC - моля, обърнете внимание на "съхранена" тук, защото не можете да получите CURRENT_TIMESTAMP в друга часова зона така (т.е. израза SELECT CAST(CURRENT_TIMESTAMP() AT TIME ZONE 'UTC' AS DATETIME) utc_tz; дава като резултат Error Code: 3998. Cannot cast value to TIMESTAMP WITH TIME ZONE). Като се има в предвид, че глават The DATE, DATETIME, and TIMESTAMP Types в наръчника уточнява, че "MySQL converts TIMESTAMP values from the current time zone to UTC for storage, and back from UTC to the current time zone for retrieval." това трябва да значи, че стойността се получава така както е съхранена, което може да е това което искате ако желаете да извадите преобразуването извън MySQL сървъра в случай, че поддръжката на времеви зони не е подходяща за вашите нужди.
 • Избор само за четене за схема предоставя начин за пълно забраняване на писанията по субектите в схема. Прави се с ALTER DATABASE израз (т.е. ALTER DATABASE test READ ONLY = 0) с цел опростяване на онлайн миграции на данни.
 • Поддръжка на SRV DNS записи в клиента (виж Connecting to the Server Using DNS SRV Records).

Имах проблеми с изграждането на новата версия върху Slackware -current с Protobuf библиотека версия 3.2.1, защото явно минималната необходима версия на библиотеката е била променена без известие (виж бъг 101230), а още повече не се установява правилно и докладва от системата за изграждане водейки до компилационни грешки след това (виж бъг 101231).

2020-07-20

Излезе MySQL 8.0.21

В понеделник (13-и Юли) Оракъл пусна MySQL 8.0.21 сървър и свързани продукти, което е следващата версия по поддръжката от 8.0 сирите, която не съдържа много нови възможности за разработчици. Тези които забелязах са следните.

Нова JSON функция JSON_VALUE

Има нова, по стандарт SQL 2016 функция JSON_VALUE, която е същото като извикването на CAST(JSON_UNQUOTE( JSON_EXTRACT(json_doc, path) ) AS type). Тя прави кода по-кратък и ясен както и по-стандартен, но прекия ефект, е че опростява създаването на индекси по JSON полета премахвайки нуждата от създавани колони.

По-безопасна LOAD DATA LOCAL INFILE на клиенти

Проблема с тази команда беше, че сървъра може да поиска всеки файл (виж съображения за сигурност), затова сега има конфигурация load-data-local-dir, с която клиентите могат да определят какво е позволено. Надявам се, че поддръжка за командата вече ще бъде интегрирана в  Workbench, за да са по-бързи отдалечените зареждания на данни.

MySQL Shell

Вече има поддръжка за валидиране на JSON схема през X DevAPI с validation JSON обекта осигуряващо определена структура на документите създавани или обновявани в колекция. Вижте повече в статията JSON Schema Validation на X DevAPI Потребителско ръководство или в бележките към версията на Shell.

MySQL Workbench

Новата версия идва със синтактична поддръжка на различни езикови възможности на сървъри 8.0.19 и 8.0.20. Това оправя бъгове 98263 и 98266, които докладвах.

Разбира се има много нови възможности и подобрения, както и поправки на бъгове за които можете да прочетете в подробности в бележките към версията, а ако се интересувате само от основните неща тогава прегледайте статията в блога на MySQL сървър.

2020-05-23

Честит 25-ти Рожден Ден MySQL!

Днес, 23-ти Май 2020 г., MySQL навършва 25 години. За първи път се запознах с него по време на университетските ми години докато търсех безплатна и отворена релационна СУБД, за да уча и експериментирам с SQL. И го използвам от тогава. Така следвах развитието на "Най-популярната база данни с отворен код в света" през последните около 20 години от версии 3.2x насам. Годишнината е голяма. И така, какво означава MySQL за мен?
 • Първо и най-важно, MySQL е релационната (и не само) база от данни която избирам за личните ми и професионални проекти. За мен е лесно да измислям нови схеми на бази от данни в термините на MySQL и проектирам нови системи върху MySQL като система за бази от данни;
 • MySQL става все по-добър и по-добър с годините, което задържа интереса ми. Все още помня пристигането на:
  • 4.0 (със поддръжка на обединения, т.н.),
  • после 4.1 (подзаявки и подготвени изрази, т.н.),
  • после 5.0 (съхранени процедури, спусъци и изгледи, разпределени транзакции, т.н.),
  • после 5.1 (разделяне на таблица на дялове, XML и планировчик на събития, т.н),
  • после 5.5 (SIGNAL и RESIGNAL, PERFORMANCE_SCHEMA),
  • после 5.6 (пълнотекстово търсене за InnoDB, т.н.),
  • после 5.7 (JSON, именувани тригери, създавани колони, подсказки за оптимизатор, т.н.),
  • и по-скоро 8.0 (CTEs, прозоречни функции, подобрения по регулярни изрази, функция GROUPING, склад за документи, CHECK ограничения, LATERAL, функционални части на ключове и изрази по подразбиране и още много, много повече);
 • Изграждам MySQL сървър (и други продукти) за Slackware Linux от 2005 г., защото първоначално имах нужда от по-нови версии от предоставяните от официалното хранилище, а след това, защото Slackware превключи към MariaDB през 2013 г., но аз избрах да остана с MySQL. Това не значи, че не ползвам MariaDB въобще и в някои отношения вярвам, че е напред;
 • Докладвам бъгове на MySQL и свързани продукти, за да получа решение на проблемите (виж историята на някои от моите бъг доклади);
 • Пиша за MySQL през последните 2 години от излизането на MySQL 8.0, което ми помага да се запозная с новите възможности;
 • Също така представям MySQL от време на време, което ми помага да взаимодействам в обществото, да се уча и обменям идеи с по-опитните от мен;
 • Накрая, но определено не на последно място, има страхотно и много силно общество около MySQL, с което имах шанса да взаимодействам повече в последните 3 години. Това е което прави MySQL проекта силен толкова много години.
Казано просто MySQL е много повече от база данни за мен. MySQL беше с мен през значителна част от живота ми до сега и ме прави щастлив да виждам как базата продължава да се развива. Продължавам да смятам, че по-добрата поддръжка на SQL стандарта и новите възможности за разработчици трябваше да пристигнат по-рано, но по-добре късно отколкото никога. Също така разработката може да бъде по-отворена, но съм уверен, че бъдещето е отворено и светло.

За следващите 25 години и по-нататък! Честит рожден ден MySQL! Наздраве на всички, които използват и обичат MySQL!

  2020-05-03

  Излезе MySQL 8.0.20

  В Понеделник (27-ми Април) Oracle пусна MySQL 8.0.20 сървър и свързани продукти. Можете да проверите бележките към версията и официалната публикация. Фокусът на тази версия е компресия на транзакция в двоичен лог за спестяване на дисково пространство и мрежов трафик, така че няма много нови неща за разработчици. Все пак ето нещата, които забелязах в гореспоменатите ресурси.
  • Нови подсказки на оптимизатора на ниво индекс за съществуващи индекс подсказки (обърнете внимание на разликата!), които включват следните:
   • GROUP_INDEX/NO_GROUP_INDEX като равнозначещи на FORCE INDEX FOR GROUP BY/IGNORE INDEX FOR GROUP BY индекс подсказки;
   • INDEX/NO_INDEX като равнозначещи на FORCE INDEX/IGNORE INDEX индекс подсказки;
   • JOIN_INDEX/NO_JOIN_INDEX като равнозначещи на FORCE INDEX FOR JOIN/IGNORE INDEX FOR JOIN индекс подсказки;
   • ORDER_INDEX/NO_ORDER_INDEX като равнозначещи на FORCE INDEX FOR ORDER BY/IGNORE INDEX FOR ORDER BY индекс подсказки;
  • Оптимизацията хеш съединение вече поддържа също външно, анти и полу типове съединения, която значи, че за да работи хеш съединението вече не е нужно да има поне едно условие за равенство.
  • Има няколко подобрения по EXPLAIN израза:
   • с FORMAT=TREE включва нова inversion информация за прозоречни функции. За съжаление не намерих повече информация за това;
   • с FORMAT=TREE предоставя повече информация за оценени прозоречни функции съвпадаща с тази за обикновени съвкупности. Вече ще виждате редове "Window aggregate with buffering";
   • за ANALYZE вече има възможността за спиране на изпълнението с KILL QUERY или CTRL+C клавишна комбинация на команден ред;
   • ANALYZE вече трябва да поддържа FORMAT параметър с единствено възможна стойност TREE както е отразено в бележките към версията и наръчника, но за мен това предизвиква грешка.

    mysql> EXPLAIN ANALYZE FORMAT=TREE SELECT 1+1;
    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FORMAT=TREE SELECT 1+1' at line 1


    Както и да е, надявам се това е първата стъпка в изпълнението на поддръжка за тази команда в Workbench в бъдеще (виж бъг 97282).
  Има няколко оттегляния, които включват:
  Няма промени в MySQL 8.0.20 Workbench, но все пак има нова версия и бележки към нея.

  В очакване на следващата версия можете да обновите кода си, за да избегнете изненади от премахнати преди това оттеглени функционалности.

  2020-02-29

  Миграциите към Git и GitHub продължават

  Миналата година започнах миграция от CVS към Git и GitHub (виж Първи миграции от CVS към Git), което е нещо което исках да започна още през 2018-та (виж Миграция към Git и GitHub), а планирах дори от по-отдавна. Е, оказа се трудна задача, защото все още мигрирам, тъй като много от CVS хранилищата ми изискваха поправки, така че историята да може да бъде правилно прехвърлена в Git. По време на миграциите бях изненадан колко небрежен съм бил към кода си, защото открих непродадени промени от преди чак 10 години, повредени файлове с ревизии и различни несъответствия в историята. След като мигрирах някои проекти веднага започнах да работя по обновявания и поправки, така че вече продължавам работата си в Git. Също така пуснах непрекъсната интеграция за някои проекти използвайки Travis CI и GitHub Actions.

  В момента мигрирам Slackware скриптовете си за изграждане на пакети, които са колекция от над 300 шел скрипта и свързаните с тях файлове организирани като отделни хранилища в отделни директории, но под един корен. В CVS това беше напълно в реда на нещата, но не произвежда добра история в Git, защото етикетите за версии или клонове (напр. FFmpeg-3_4_7 или MySQL-5_5) са специфични само за определен скрипт и използвани само от файловете в съответната му директория. Затова реших да ги мигрирам отделно и да ги обединя в друго хранилище с под модули. Има доста проблеми и с тази миграция.

  Това са някои от проблемите:
  • етикети или клонове с подобни имена (напр. TEST-123 и TEST_123). Тези са лесни за оправяне - просто трия грешния етикет/клон;
  • неправилно поставени етикети или клонове. Тъй като в CVS поставях етикети и започвах клонове както е нужно някои етикети и клонове бяха поставени на различни файлове в различно време, което в Git историята се отразява като подавания със съобщение "This commit was manufactured by cvs2git to create tag 'TEST-123'" или "This commit was manufactured by cvs2git to create branch 'TEST-123'" с файлове които са добавени, премахнати или променени, за да се нагласи историята за съответния етикет или клон. Оправям такива проблеми с пренареждане на проблемните подавания, което е лесно само със смяна на датата във файла с ревизии в хранилището, но отнема време да се прегледа и разбере причината;
  • неизползвани файлове, които не са изтрити в историята. Това също предизвиква подавания със съобщения като споменатите в предишната точка. Тези проблеми оправям с изтриване на неизползваните файлове с минала дата, така че те да не се взимат в предвид от следващи подавания;
  • файлове принадлежащи на клон, но подадени в ствола вместо това. Подобно на предходното. В някои случаи, има файлове, които трябва да съществуват само по някакъв клон (напр. като кръпки за поправка на проблеми с конкретна версия на софтуера), но са били подадени в ствола. Тъй като в CVS няма голяма разлика между етикети и клонове е било достатъчно да има етикет на промените, за да се изваждат правилно. Премествам такива от ствола в клон, което означава изтриване на ревизиите от ствола и преместването им върху клона;
  • правописни грешки. Тъй като най-вече подавах към CVS от команден ред и не използвах проверка на правописа имам много съобщения към подавания с правописни грешки, които дразнят очите ми. Поправям ги след първоначална миграция към Git, за да мога да проверя всички съобщения наведнъж.
  Два инструмента се оказа от голяма помощ след миграция - licensee и github-linguist. Използвам първия, за да проверя дали лиценза се открива правилно. Имах някои проблеми (виж бъгове 361 и 392) с някои от проектите ми, затова сега проверявам преди да бутна към GitHub. Втория е полезен за фина настройка на откриването на езиците (напр. искам да виждам просто SQL, а не PLSQL, PLpgSQL, SQLPL или TSQL, които лингвист би открил, въпреки че всичките ми публикувани SQL изходни кодове са за MySQL. И за мен SQL е код, не данни).

  Както и да е публикувам това, за да отбележа, че миграциите ми към Git продължават. Постигнах голям напредък миналата година мигрирайки 28 хранилища. А тази година досега мигрирах още 114. Така надявам се до края на годината ще бъда свободен от ползване на CVS (или поне само по изключение). Първоначално планувах да мигрирам всичко, но вече смятам да пропусна някои проекти и примери с по-ниска стойност, които ако е нужно, мога да мигрирам по-късно.

  2020-01-17

  Излезе MySQL 8.0.19 набор от продукти

  MySQL 8.0.19 набора от продукти включващ Community Server, Router и Shell, беше пуснат в Понедленик (13.01). Фокуса на тези версии е новата InnoDB ReplicaSet функционалност, която улеснява управлението на класическа MySQL репликация с един първичен и множество вторични по същия начин както пускането на Групова репликация с InnoDB Cluster. Можете да прочетете повече за нея в статията The all new MySQL InnoDB ReplicaSet. Освен това има някои подобрения за които можете да прочетете отдолу.

  SQL синтаксис

  Сървъра вече разбира по-общия и стандартен ALTER TABLE … DROP/ALTER CONSTRAINT синтаксис за което чуруликнах по-рано. Това е искане за функционалност към MySQL 4.1 от преди повече от 15 години. Можете да откриете повече в Foreign Keys and Other Constraints секцията на ALTER TABLE статията в документацията.

  Конструктори на стойности са друго подобрение към стандарта позволяващо създаването на редове в VALUES израза (да не се бърка с ключовата дума VALUES за INSERT изрза). Поради конфликт с името на VALUES функцията е необходимо да се ползва разширената форма с  ROW конструктор. Основно това означава, че самостоятелния израз VALUES ROW(1), ROW(2), ROW(3) сега се разбира правилно от сървъра. VALUES израза може да се използва също в обединения, съединения, като производна таблица и в други случаи където можете да ползвате SELECT. Виж статията VALUES израз в документацията за повече подробности.

  Новия TABLE израз реализира друга възможност от стандарта - явни клаузи за таблица. Той също може да се ползва като SELECT, защото TABLE t е също като SELECT * FROM t, така че може да се ползва в обединения, с INTO, в IN подзаявка и всякъде другаде където SELECT може да се ползва.

  Интересно ново допълнение е LIMIT клаузата за рекурсивни CTEs, която позволява дебъгването на изрази генериращи твърде много резултати. Идеята е просто да се ограничи резултата от рекурсивния CTE до някакъв разумен брой редове (напр. 10, 100, и т.н.), за да можете да видите създадения изход и да можете да разберете как и защо се създава така. Тази нова възможност се покрива от статията A new, simple way to figure out why your recursive CTE is running away и в Limiting Common Table Expression Recursion секцията на WITH (Common Table Expressions) в документацията.

  Вече е възможно да се ползва псевдоним за новия ред и допълнително колони с INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE израз след VALUES или SET клаузи с изпулването на AS ключова дума. Предполагам това е първата стъпка към премахването на VALUES функцията (виж отгоре) за по-добра поддръжка на стандарта. Можете да намерите повече в статията ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement.

  Промени по типове данни

  Типовете TIMESTAMP и DATETIME вече могат да включват информация за времева зона като корекция (напр. +02:00 или -08:00) добавена към стойността. Подробностите са в статията The DATE, DATETIME, and TIMESTAMP Types в документацията.

  Типа YEAR(4) (т.е. с явна дължина на показване) и (недокументираният) UNSIGNED атрибут за YEAR са вече остарели и ще бъдат премахнати в бъдеще. Това следва други премахвания на дължини на показване и други атрибути с 8.0.17 за които писах преди, така че разработчиците трябва да проверят и поправят всеки SQL скрипт използващ остарели типове данни и атрибути. С тази версия изрази, които печатат определения на типове данни (напр. SHOW CREATE TABLE) вече не показват дължина на показване за целочислени типове с изключение на TINYINT(1)  и ZEROFILL  атрибута.

  Други промени в сървър

  Потребителски определени функции (UDFs) вече могат да определят кодировката и подреждането на низови аргументи както забелязах по-рано. Можете да прочетете повече за това в статията A Tale of UDFs with Character Sets.

  Вече има стандартни INFORMATION_SCHEMA изгледи свързани с роли като ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATION, APPLICABLE_ROLES, ENABLED_ROLES, ROLE_COLUMN_GRANTS, ROLE_ROUTINE_GRANTS и ROLE_TABLE_GRANTS.

  InnoDB машината вече поддържа ефективно взимане на проби от данни за хистограми. Взимането на проби вече не изисква пълно сканиране на таблица, което може да е скъпо за големи таблици, а взима проби от страниците с данни на клъстерирания индекс вместо това. Трябва да пробвам при първа възможност.

  Функцията JSON_SCHEMA_VALID вече връща подробна информация за причините за пропаднала валидация с използването на SHOW WARNINGS.

  Други забележителни промени са възможността за заключване на потребителски сметки след FAILED_LOGIN_ATTEMPTS опита за вход за PASSWORD_LOCK_TIME дни (виж Failed-Login Tracking and Temporary Account Locking), компресия в X протокол (виж Connection Compression with X Plugin) и много други както можете да откриете в бележките към версията.

  Бъгове оправени в сървър

  Докладвания преди проблем с EXPLAIN ANALYZE неизпълняващ и докладващ заявки в SELECT списъка беше оправен (виж бъг 97296).

  Workbench

  Четейки в бележките към новата версия, че "The following MySQL server language features are now supported: value references in INSERT statements, new options (TLS version, cipher suite, compression, and privilege check) in CHANGE MASTER TO replication statements, random passwords in CREATE USER and ALTER USER statements, EXPLAIN ANALYZE, and binary collation names." бях обнадежден, че приложението най-накрая наваксва със сървъра, но това беше докато на прегледах новия SQL синтаксис (виж отгоре).

  Два от бъговете, които докладвах преди бяха оправени - 97416 (за EXPLAIN ANALYZE) и 97281 (за ANALYZE TABLE ... UPDATE HISTOGRAM), но отворих два нови за TABLE (виж бъг 98263) и VALUES (виж бъг 98266) изразите. Тези проблеми са очевидни, но все още ми е странно как продължават да се появяват.
  Има нов елемент "Copy Row (with names, tab separated)" в контекстното меню за копиране на заглавия и редове от получените данни с табулация като разделител, което прави лесно преместването на данни към Excel или LibreOffice Calc.

  Щастливо ползване и експериментиране с новите MySQL версии!

  2020-01-09

  Използване на xrdp с различни Линукси и проблем на Fedora

  Използвам различни Линукси във виртуални машини от повече от 15 години, за да поддържам уменията си актуални. Просто не е достатъчно да познаваш една Линукс дистрибуция, а трябва да познаваш поне основните такива (напр. Debian, RPM или основани на друг пакетен мениджър такива). Затова отделно от Slackware, редовно ползвам Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSuSE, CentOS и от скоро Oracle Linux (заради Oracle XE). През годините, експериментирах също с Gentoo, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD и други.
  Това от което веднага имам нужда във всяка от тези е сигурна обвивка (SSH) разбира се, за да мога да пиша команди отдалечено. Обаче, също искам да работя и си играя с GUI програми, так че имам нужда от отдалечен графичен достъп. През годините ползвах VNC и NoMachine, но никога не съм ги харесвал по различни парични. Това което винаги ми е липсвало в Linux беше лесен достъп като RDP с действително управление на сесии и всички други благини което е леко и здраво (напр. NoMachine също управлява сесии, но кодира видео на десктопа, което прави картината замъглена и често не работи на Линукс виртуалните ми машини след надграждания).
  Така открих xrdp, което е "RDP сървър с отворен код". Лесен за инсталиране, настройка и пускане на Debian, Ubuntu и OpenSuSE и просто работи. Инсталацията за Fedora изисква някои допълнителни стъпки, които са описани в README.Fedora от отговорника за xrdp пакета Божан Сможвер. По подразбиране xrdp на Fedora работи само с VNC сесии, но вече казах, че не го харесвам, така че предпочитам да ползвам Xorg както с другите ми Линукси. Ще резюмирам стъпките тук:
  1. Инсталация на нужните пакети: dnf install xrdp xorgrdp
  2. Промяна на /etc/xrdp/xrdp.ini и разрешаване на Xorg сесии;
  3. Разрешаване на достъп за всички или определени потребители, напр. echo "allowed_users = anybody" >> /etc/X11/Xwrapper.config (виж оше бъг 1450720);
  4. Разрешаване на порт 3389 на защитната стена, напр. firewall-cmd --zone=dmz --add-port=3389/tcp
  5. Насочване на RDP клиента към Линукс машината и забава.
  Е, поне до вчера. След надграждане на Fedora виртуалната ми машина до Fedora 31 RDP връзката спря да работи с Xorg сесии, въпреки че VNC сесиите си работеха. Журнала на xrdp в /var/log/xrdp-session.log предполагаше, че Xorg сесията се чупи точно след като се пусне, така че получавах празен екран.

  [20200109-10:12:53] [INFO ] setpriv --no-new-privs Xorg :10 -auth .Xauthority -config xrdp/xorg.conf -noreset -nolisten tcp -logfile .xorgxrdp.%s.log
  [20200109-10:12:53] [CORE ] waiting for window manager (pid 4902) to exit
  [20200109-10:12:57] [CORE ] window manager (pid 4902) did exit, cleaning up session
  [20200109-10:12:57] [INFO ] calling auth_stop_session and auth_end from pid 4877

  Разследвайки причината, забелязах следното в журнала (напр. с journalctl -r):

  Jan 09 10:12:55 fedora systemd[4881]: Failed to start GNOME Shell on X11.
  Jan 09 10:12:55 fedora systemd[4881]: gnome-shell-x11.service: Failed with result 'protocol'.
  Jan 09 10:12:55 fedora gnome-shell[5157]:   Current serial number in output stream:  359
  Jan 09 10:12:55 fedora gnome-shell[5157]:   Serial number of failed request:  358
  Jan 09 10:12:55 fedora gnome-shell[5157]:   Minor opcode of failed request:  7 (RRSetScreenSize)
  Jan 09 10:12:55 fedora gnome-shell[5157]:   Major opcode of failed request:  139 (RANDR)
  Jan 09 10:12:55 fedora gnome-shell[5157]: X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Jan 09 10:12:55 fedora xrdp-sesman[4870]: rdpRRScreenSetSize: not allowing resize
  Jan 09 10:12:55 fedora xrdp-sesman[4870]: rdpRRScreenSetSize: width 1688 height 932 mmWidth 447 mmHeight 247
  Jan 09 10:12:55 fedora gnome-shell[5157]: Xlib:  extension "DPMS" missing on display ":10.0".
  Jan 09 10:12:55 fedora xrdp-sesman[4870]: rdpRRGetInfo:

  Значи gnome-shell всъщност пропадаше. Първоначално, намерих бъг 1575792, който изглежда сходен, но не е бил решен. В крайна сметка, проблема се оказа в последната версия на xorgxrdp 0.2.12 (виж проблема #156). Трябваше просто да върна версията на xorgxrdp до 0.2.11, с насилствено инсталиране на xorgxrdp пакета от RHEL 8 ето така:

  rpm --nodeps -i xorgxrdp-0.2.11-1.el8.x86_64.rpm

  И нещата се върнаха към нормалното.

  Обновяване 2020-01-14: Разбира се добре е да изключите пакета xorgxrdp от обновявания (виж Excluding Packages From Transactions) или просто echo "excludepkgs=xorgxrdp" >> /etc/dnf/dnf.conf като едноредова команда.

  Щастливо ползване на любимата ви Линукс дистрибуция!

  2019-12-25

  Bugzilla на Български в GitHub

  Преди точно 14 години на този ден качих локализацията на Bugzilla 2.18.1 в хранилището на проекта Mozilla-BG в OpenFMI. Обмислях използването на Bugzilla като система за следене на бъгове за домашния ми сървър от лятото на 2005 и когато разглеждах проекта забелязах, че няма локализация на български, така че реших да съдействам. Превода беше направен през лятото на 2005 и през есента започнах да търся начин да го публикувам. Първоначално си мислех за SourceForge, но в крайна сметка реших да стана част от проекта Mozilla-BG след като бях поканен от Огнян Кулев.
  Локализацията беше преместена в BitBucket през 2012 след като OpenFMI беше изведен от експлоатация, така че хранилището беше преобразувано от Subversion (SVN) към Mercurial (Hg). Тогава някои проблеми с SVN хранилището станаха очевидни, но не намерих време да ги оправя до сега. Е, беше време да мигрирам проекта към Git и да го публикувам в GitHub, което постигнах миналата седмица. Проекта Bugzilla-BG е вече на GitHub с цялата си история от Декември 2005. И от тогава можехте да пробвате локализацията на Sotirov-BG.Net Bugzilla.
  Локализацията измина дълъг път от CVS на домашния ми сървър първоначално към SVN, после Hg и най-накрая в Git. Единствения ми проект минал по този път :-)

  Забавлявайте се!
  Весела Коледа!